سیاست کاری

در شرکت تاچی، یک سیاست و فلسفه ساده کاری دنبال میشود.
استفاده از استعداد و فن آوری های خود برای خلق ایده ای برتر که محیط زندگیمان را، مکان بهتری می سازند.
کارکنان ما هر روز این فلسفه را بی کم و کاست در کار خود اجرا می کنند.
مدیران ما در اقصی نقاط ایران به دنبال استعدادهای برتر می گردند، و منابعی را که برای شکوفا شدن به آنها نیاز دارند در اختیارشان می گذارند.

ارزشهای ما

ما معتقدیم که داشتن ارزشهای والا در زندگی رمز موفقیت در کسب و کار است.
در شرکت تاچی مقررات رفتاری بسیار سخت گیرانه ای داریم و این ارزشهای بنیادی در نهاد کلیه تصمیماتی که اتخاذ می نماییم وجود دارند.

کارکنان

واقعیت این است که یک شرکت یعنی افراد و کارکنان آن.
ما در شرکت تاچی خود را متعهد می دانیم که بهترین فرصتها را در اختیار کارکنان خود قرار دهیم تا توان بالقوه خود را عملی سازند.

تعالی

محرک و انگیزه تمام کارهای ما در شرکت تاچی شوق زایدالوصف مان به تعالی و برتری است و تعهدی حقیقی به ارائه بهترین محصولات و خدماتی نوین و برتر، نسبت به سایر رقیبان در بازار.

تغییر

در اقتصاد پرسرعت امروز، تغییرات پدیده ای دائمی هستند و خلاقیت و نوآوری لازمه بقای هر شرکتی است. همانطور که درسال های گذشته نیز چنین بوده ایم، نگاهمان به آینده خیره شده و تقاضا و نیازهای بازار را پیش بینی می کنیم تا بتوانیم شرکت را به سوی موفقیت بلند مدت هدایت کنیم.

درستی

اخلاقیات، بنیاد و نهاد، فعالیت های کاری ما است. یک جهت یاب اخلاقی، هدایتگر فعالیت ماست تا مطمئن شویم عدالت و احترام در قبال کلیه سهامداران و افراد ذینفع رعایت شده و شفافیت کامل در کارهای ما وجود دارد.

شکوفائی برای همه

هیچ شرکتی نمی تواند موفق باشد مگر با خلق شکوفائی و فرصت برای دیگران.
مدیران، کارمندان و تمامی افرادی که در شرکت تاچی حضور دارند، خود را متعهد می دانند تا در تمام کشور و یا نقاطی که مشغول به انجام وظیفه می باشند، یک کارمند سازمانی مسئول در قبال شرکت و مشتریان باشند.
ما اولین نیستیم، اما برترینیم.