فروش

هدف واحد فروش در شرکت تاچی، افزایش فروش سودآور از طریق ارضای نیازها و خواسته های بازار و مصرف کنندگان در بلندمدت است. واحد فروش در رسیدن به این هدف نقش مهمی را در مجموعه فعالیتهای بازاریابی ایفا می کند.

همکاران ما در واحد فروش شرکت تاچی، بیش از گذشته قدرتی پویا و متخصص را در بازار تاسیسات حرارتی و تاسیسات برودتی ایفا می کنند و تلاشهای آنها اثر مستقیم بر فعالیتهای متنوع و مختلف شرکت دارد.

این واحد محصولات شرکت را به مشتریان معرفی می کنند و سفارشات فروش را که منجر به ارسال محصولات برای مشتریان می شود دریافت می کنند.

از دیگر وظایف این واحد، بررسی وضعیت فعلی شرکت و ارزیابی عملکرد رقبا در بازار و نهایتا برنامه ریزی برای موفقیت و پیشرفت شرکت است.

واحد فروش شرکت تاچی با سابقه ای طولانی در زمینه تجهیز مکان های مسکونی، اداری و تجاری با سیستم های گرمایش و سرمایش،با این هدف کارخودراشروع کرده است که بتواند کلیه درخواستهای مشتریان را با در نظر گرفتن پیشنهادهای آنها در سطح ایران برآورده نماید و قادر باشد محصولات را با کیفیت مناسب و حفظ و ارتقاء آن همواره به مشتریان ارائه دهد.

مدیریت شرکت تاچی، همواره سعی کرده است که واحد فروش، درجهت پیدا کردن بازارهای جدید و قراردادن سهمی از بازار محصولات جدید، برای شرکت تاچی، گام بردارد.