ارائه خدمات و مشاوره فنی

ارائه خدمات و مشاوره فنی قبل از فروش

خدمات قبل از فروش به مشتریان اساساً با اهداف زیر برنامه ریزی و اجرا می گردد :

 • بررسی در خواستهای مشتریان و ارزیابی و شناخت نیاز ها و انتظارات واقعی آنان .
 • ارائه اطلاعات فنی و تخصصی در خصوص تاسیسات حرارتی و تاسیسات برودتی و کاربردهای مختلف محصولات .
 • کنترل مشخصه های سفارش، نهایی نمودن پارامتر های سفارش.

  خدمات قبل از فروش در قالب انجام بازدیدهای قبل از سفارش (Pre order visits) که توسط کارشناس پشتیبانی فنی مشتریان و بازاریاب انجام می گیرد، ارائه می گردد.

  در قالب این بازدیدها، اطلاعات مرتبط با مصرف سالیانه مشتریان، زمینه فعالیت، نیازمندی ها، انتظارات و حساسیت های کیفی مشتریان جمع آوری و در تکمیل بانک اطلاعات فنی مشتریان از این اطلاعات استفاده می گردد.

ارائه خدمات و مشاوره فنی در حین فروش

خدمات در حین فروش به درخواست مشتری یا واحد فروش و یا به پیشنهاد واحد پشتیبانی فنی به مشتریان ارائه می گردد.

این نوع خدمات موارد زیر را شامل می گردد:

 • کنترل پارامتر های سفارش
 • بررسی عملکرد محصولات در فرآیند تولید مشتری .
 • کنترل مناسب بودن محصول برای کاربرد موردنظر .
 • ارائه خدمات فنی به مشتریان به منظور استفاده بهتر از محصول و یا تغییر در پارامترهای سفارش
 • دریافت بازخورد های فنی و کیفی از مشتریان در خصوص عملکرد محصول .
 • ارائه بازخورد های فنی به واحدهای ذیربط در خصوص انجام اصلاحات لازم در فرآیند تولید به منظور دستیابی به مشخصه های دقیق مورد درخواست مشتری

ارائه خدمات و مشاوره فنی پس از فروش

خدمات پس از فروش موارد زیر را شامل می گردد:

 • انجام بازدید های ادواری از مکان های مورد نظر مشتریان با توجه به حساسیت های کیفی مشتریان به منظور تطابق محصولات ارسالی با نیازمندی های واقعی آنان.
 • ارائه خدمات و اطلاعات فنی به مشتریان در ارتباط با مصرف بهینه و مناسب محصولات.
 • بررسی ادعاهای فنی مشتریان.
 • دریافت بازخورد کیفی از مشتریان و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه.
 • راهنمائی و ارائه راهکار به مشتریان در جهت معرفی محصولات جدید شرکت و تغییر کاربرد محصولاتی که در آینده به بازار عرضه می شود.
 • تهیه و ارائه کتابچه های فنی راهنمای محصولات به مشتریان.
 • اندازه گیری سطح رضایت مندی مشتریان از کیفیت محصولات دریافتی.
 • ارائه بازخوردهای فنی و کیفی به واحدهای ذیربط در خصوص انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی و دستیابی به سطح کیفی مورد انتظار مشتریان.