مهندسی فروش

نیاز به کسب اطلاعات تخصصی هنگام خرید محصولات صنعتی و تغییرات مستمر خواسته ها و انتظارات مشتریان، بر شرکت تاچی پوشیده نیست لذا بر آن شدیم تا خدمات فنی و مهندسی و مشاوره تخصصی خود را برای کمک به تسریع روند گزینش و خرید سیستم گرمایشی و سرمایشی به کمک متخصصین صنعتی و فروش خود ارائه دهیم.

تیم تخصصی مشاوره شرکت تاچی، به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و پاسخگویی به سئوالات و درخواستهای شما مشتریان در خصوص انتخاب سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب در خدمت شما هستند.

شما عزیزان می توانید بطور تلفنی نسبت به دریافت اطلاعات و مشاوره تخصصی پیرامون سیستم گرمایشی و سرمایشی مورد نظر خود اقدام کنید.