کارآفرین برتر

شرکت تاچی با استعانت از خداوند منان در سال اقتصاد و فرهنگ موفق به کسب عنوان کارآفرین برتر گردید .

iso05